ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XG

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG
xg1113 xg2123
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 11,12,13 ตะแกรงเหล็กฉีก XG 21, 22, 23
Specification
ช่วงสั้นของรู
(SWD)
ช่วงยาวของรู
(LWD)
หนา
(T)
สัน
(W)
น้ำหนักต่อแผ่น
4 ฟุต x 8 ฟุต
(LWM)(SWM)
XG-11
34 mm
135.4 mm
4.5 mm
7.0 mm
41 kg.
XG-12
34 mm
135.4 mm
6.0 mm
7.0 mm
55 kg.
XG-13
34 mm
135.4 mm
6.0 mm
9.0 mm
71 kg.

 

XG-21
36 mm
101.6 mm
4.5 mm
7.0 mm
36 kg.
XG-22
36 mm
101.6 mm
6.0 mm
7.0 mm
48 kg.
XG-23
36 mm
101.6 mm
6.0 mm
9.0 mm
67 kg.

ตัวอย่างการใช้งาน :

xg22 xg12

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XG-21

Back to Top