เก้าอี้ ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก
16 Mar

เก้าอี้

เก้าอี้ ตะแกรงฉีก เหล็กฉีกเก้าอี้ ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก

เก้าอี้ ตะแกรงฉีก เหล็กฉีกเก้าอี้ ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเก้าอี้ที่เห็นทำด้วยตะแกรงเหล็กฉีก เป็นผลงานของนักออกแบบชาวฝรั่งเศส นามว่า Francois Azambourg

Leave a comment