เข้าใจงานโครงสร้าง ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก
15 Mar

เข้าใจงานโครงสร้าง

งานก่อสร้างและต่อเติมบ้านเปรียบเสมือนงานประเภทสั่งทำ (made-to-order) ซึ่งไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวว่าต้องตอกเข็มขนาดเท่าไร จำนวนกี่ต้น หรือต้องเสริมเหล็กขนาดเท่าไร จำนวนกี่เส้น จึงจำเป็นต้องใช้วิศวกรคำนวณเป็นกรณี ๆ ไป เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัยอย่างสูงสุด ในการออกแบบโครงสร้างของแบบ วิศวกรผู้ออกแบบจะคำนวณน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง (คือตัวบ้านเอง) รวมเข้ากับน้ำหนักของผู้ที่จะเข้าไปใช้สอย คือ จำนวนคน เครื่องเรือน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกำหนดขนาดเสาเข็มและฐานราก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรับน้ำหนักทั้งหมดของตัวบ้าน โดยขนาดของเสาเข็มสำหรับบ้านพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯนั้นจะนิยมใช้เสาเข็มรูปตัวไอ (I) ที่มีความยาว 12, 14, 16, 18, และ 21 เมตร และโดยหลักการวิศวกรรมนี้ ตัวบ้านพักอาศัยจะสามารถคงอยู่ได้อย่างถาวร มีการทรุดตัวตามธรรมชาติเล็กน้อย แต่ก็ไม่ถึงกับแตกร้าวให้เห็นชัดเจน

-ทำไมส่วนต่อเติมมักทรุดตัว-
เมื่อมีการสร้างส่วนต่อเติมใหม่เข้าไปต่อเชื่อมกับตัวบ้าน ส่วนต่อเติมใหม่นั้นมักใช้เสาเข็มขนาดเล็กหรือสั้นกว่าเสาเข็มของตัวบ้านเดิม (เนื่องจากไม่สามารถนำปั้นจั่นเข้าไปตอกเสาเข็มขนาดใหญ่ได้) จึงทำให้เกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกัน สิ่งที่ปรากฏให้เห็น คือ รอยต่อระหว่างอาคารทั้งสองส่วนจะเริ่มแตกร้าวและแยกออกจากกัน ทำให้น้ำฝนรั่วเข้าตัวบ้าน

-ต่อเติมให้ถูกวิธี-
การออกแบบโครงสร้างของส่วนต่อเติมที่ถูกต้องที่สุด คือ ทำโครงสร้างส่วนต่อเติมแยกจากโครงสร้างบ้านเดิม ทั้งเสาเข็ม ฐานราก เสา คาน และโครงหลังคา โดยทำโครงสร้างใหม่ให้แนบชิดกับโครงสร้างเดิม ก็จะดูเหมือนบ้านนั้นสร้างต่อเป็นหลังเดียวกัน หากทำโครงสร้างส่วนต่อเติมเชื่อมต่อกับโครงสร้างคานหรือเสาของบ้านเดิม เมื่อส่วนต่อเติมทรุดลง ก็จะไปดึงโครงสร้างอาคารบ้านเดิมลงมาด้วย กรณีเช่นนี้จึงต้องทุบรื้อหรือตัดส่วนต่อเติมให้ขาดออกจากกันก่อนที่บ้านเดิมจะเสียหายมากขึ้น
เข้าใจงานโครงสร้าง ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก
บ้านก่อนต่อเติม
1.บ้านเดิม
2.สนามหญ้า
3.บ้านมีการทรุดตัวตามธรรมชาติและทรุดตัวพร้อมกันทั้งอาคารจึงไม่เกิดความเสียหายกับตัวอาคาร

เข้าใจงานโครงสร้าง ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก
ต่อเติมถูกวิธี

การต่อเติมโดยแยกโครงสร้างกัน
1.ส่วนต่อเติม
2.ทำโครงสร้างแยกจากบ้านเดิม
3.บ้านเดิม

เข้าใจงานโครงสร้าง ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก

ส่วนต่อเติมทรุดตัว แต่อาคารไม่เสียหาย
1.ส่วนต่อเติม
2.สามารถทำบันไดเพิ่มหากพื้นทรุดตัวจนมีระดับต่างกัน
3.บ้านเดิม
4.ส่วนต่อเติมมักทรุดตัวมากกว่าบ้านเดิม แต่เมื่อแยกโครงสร้างกันจึงไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

เข้าใจงานโครงสร้าง ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก

ต่อเติมผิดวิธี

ต่อเติมบ้านโดยฝากโครงสร้างกับบ้านเดิม
1.ส่วนต่อเติม
2.บ้านเดิม

เข้าใจงานโครงสร้าง ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก

ส่วนต่อเติมทรุดตัวจนเกิดความเสียหาย
1.ส่วนต่อเติม
2.บ้านเดิม
3.เกิดรอยแยกระหว่างบ้านเดิมกับส่วนต่อเติม
4.ส่วนต่อเติมมีการทรุดตัวมากกว่า เพราะความแตกต่างของเสาเข็ม

 

Leave a comment