โรงจอดรถหลังคาโค้ง ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก
21 Mar

โรงจอดรถหลังคาโค้ง

โรงจอดรถหลังคาโค้ง ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก
“ โรงจอดรถหลังคาโค้ง “ ทำโรงจอดรถเรียบง่ายด้วยโครงสร้างเหล็กและหลังคาโค้ง โดยออกแบบใช้จันทันคู่และมุงแผ่นโลลิคาร์บอเนต ซึ่งเป็นวัสดุโปร่งแสง น้ำหนักเบา ทำให้โรงจอดรถดูโปร่ง สามารถเข้ากับบ้านได้ทุกสไตล์  ด้านข้างปิดด้วยตะแกรงเหล็กฉีกเพื่อป้องกันด้านข้าง

โรงจอดรถหลังคาโค้ง ตะแกรงฉีก เหล็กฉีกTIP :

01.หลังคามุงแผ่นพอลิคาร์บอเนตโปร่งแสงหนา 8 มิลลิเมตร

02.จันทันเหล็กกล่องขนาดหน้าตัด 75 x 45  มิลลิเมตร

03.เสาเหล็กกล่องขนาดหน้าตัด 150 x 50 มิลลิเมตร

04.เสาเหล็กกล่องขนาดหน้าตัด 150 x 150 มิลลิเมตร

05.ฐานเสาคอนกรีต

06.พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูกระเบื้องเซรามิกชนิดกันลื่น

07.ขอบพื้นและทางลาดทำผิวทรายล้าง

 

Leave a comment