กรอบตะแกรงแหล็กฉีก

ในการติดตั้งและใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกช่างติดตั้งจำเป็นที่จะต้องทำกรอบให้ตะแกรงเหล็กฉีกก่อน เนื่องจากตะแกรงเหล็กฉีกจะมีความแหลมคมตรงส่วนปลายทุกด้าน จึงต้องหากรอบมาล้อมเอาไว้ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยแล้ว ยังเสริมความแข็งแรงและสวยงามอีกด้วย

             สำหรับเหล็กที่ใช้ทำกรอบตะแกรงเหล็กฉีกได้นั้น ก็มีหลายชนิด ซึ่งจริงๆแล้วผู้ใช้งานจะสร้างสรรค์และเลือกใช้ แต่ถ้าหากจะหาเหล็กที่หาได้ทั่วๆไป หาได้ง่ายและมีคนนิยมใช้ทำกรอบตะแกรงเหล็กฉีกกันมากแล้วล่ะก็ มักจะเป็นรายการเหล็ก ดังนี้

กรอบเหล็กฉาก1.เหล็กฉาก – มีหลายขนาดหน้าตัด แต่ที่นิยมใช้ทำกรอบตะแกรงเหล็กฉีกมักจะเป็นหน้าตัด 25 x 25 มม.หนา 3.0 มม. และหน้าตัด 50 x 50 หนา 5 มม. โดยสามารถเลือกขนาดให้เหมาะกับช่องว่างที่หน้างาน

กรอบเหล้กแบน
2.เหล็กแบน – ขนาดที่มักนิยมใช้ทำกรอบตะแกรงเหล็กฉีกคือ หน้าตัด 25 – 50 มม. ความหนา 3.0 – 6.0 มม.

3.เหล็กตัวซี – เลือกขนาดหน้าตัดที่เหมาะกับพื้นที่หน้างาน ความหนา 2.3 , 3.2 มม. หรืออาจใช้หนากว่านี้

กรอบเหล็กกกล่อง
4.เหล็กกล่อง – สามารถใช้ได้ทั้งแบบกล่องจัตุรัสและกล่องผืนผ้า ความหนา 1.6 , 2.3 , 3.2 มม. หรืออาจใช้หนากว่านี้

5.เหล็กท่อกลม – ก็สามารถใช้ทำกรอบตะแกรงเหล็กฉีกได้เช่นกัน โดยเลือกใช้ความหนาสูงก็จะช่วยให้เชื่อมงานได้ง่ายขึ้น

6.เหล็กเส้นกลม – หรือบางครั้งเรียกว่าเพลา เป็นเหล็กเส้นตัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีตั้งแต่ 6,9,12,15 มม.สามารถใช้ทำกรอบได้ เชื่อมได้ง่าย แต่น้ำหนักอาจจะมากหน่อย

          ควรทาสีป้องกันสนิมที่กรอบตะแกรงเหล็กฉีก เช่นเดียวกับตัวตะแกรงเหล็กฉีก

เหล็กทั้ง 6 ประเภทที่กล่าวมานี้เป็นเหล็กที่สามารถใช้ทำกรอบตะแกรงเหล็กฉีกได้ที่สามารถหาได้ตามร้านขายเหล็กทั่วไป ทั้งนี้ทางช่างติดตั้ง หรือผู้ออกแบบอาจเลือกใช้เหล็กที่ใช้ทำกรอบตะแกรงเหล็กฉีกเป็นเหล็กประเภทอื่นก็ได้ แล้วแต่การออกแบบและความพอใจของเจ้าของงานเป็นสำคัญ

เหล็กโครงสร้าง

งานเหล็ก
งานเหล็กที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีทั้งงานเหล็กเสริมในคอนกรีตและงานโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กรูปกล่องสี่เหลี่ยมหรือเหล็กท่อกลม ซึ่งมีหลายขนาด ควรใช้ขนาดเหล็กตามรายการ คำนวณจากวิศวกร ทั้งนี้การทำงานเหล็กที่ดีควรปฏิบัติ ดังนี้

  • เหล็กเสริมในคอนกรีตต้องไม่มีสนิมขุมโคลน คราบน้ำมัน หรือสารอื่น ๆ เกาะบริเวณผิว ซึ่งจะทำให้เหล็กสูญเสียแรงยึดเหนี่ยวไป
  • การงอเหล็ก การจัดวางเหล็กเสริมให้ทำงานตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) อย่างเคร่งครัด ซึ่งโดยปกติวิศวกรผู้คุมงานจะเป็นผู้ดูแลและตรวจสอบ
  • จัดเก็บเหล็กไว้อย่างดีโดยป้องกันมิให้เสื่อมคุณภาพหรือมีสารอื่นเข้ามาปะปน และห้ามนำวัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพแล้วมาใช้งานเป็นอันขาด
  • เหล็กเสริมและเหล็กรูปพรรณมีหลานชนิดโดยแต่ละชนิดควรมีขนาดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐาน ASTM ดังนี้
มาตรฐานขนาดเหล็กโดยทั่วไป
เหล็กเส้น
– เหล็กเส้นกลม เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 9, 12,15, 19, 22, 25 (มิลลิเมตร)
– เหล็กข้ออ้อย เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12, 16, 19, 22, 25, 28 (มิลลิเมตร)
เหล็กรูปพรรณ
– เหล็กแบน  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
25 x 4.5 / 25 x 8
50 x 4.5 / 50 x 6 / 50 x 8
100 x 6 / 100 x 8
– เหล็กฉาก  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
25 x 25 หนา 3 มม. , 50 x 50 หนา 5 มม.
75 x 75 หนา 9 มม. , 100 x 100 หนา 10 มม.
150 x 150 หนา 12 มม. , 150 x 150 หนา 15 มม.
– เหล็ก Channel  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
100 x 50 x 5 x 7.5 , 125 x 65 x 6 x 8
150 x 75 x 9 x 12.5 , 200 x 80 x 7.5 x 11
300 x 90 x 10 x 15.5
– เหล็กรูปตัวซี(C)  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
100 x 50 x 20 หนา 2.3 มม. ,100 x 50 x 20 หนา 3.2 มม.
125 x 50 x 20 หนา 2.3 มม. ,125 x 50 x 20 หนา 3.2 มม.
150 x 50 x 20 หนา 2.3 มม. ,150 x 50 x 20 หนา 3.2 มม.
– เหล็กกล่องจัตุรัส  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
25 x 25 หนา 1.2 มม.
50 x 50 หนา 1.6 มม. , 50 x 50 หนา 2.3 มม.
75 x 75 หนา 2.3 มม , 75 x 75 หนา 3.2 มม.
100 x 100 หนา 2.3 มม. , 100 x 100 หนา 3.2 มม.
– เหล็กกล่องผืนผ้า  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
(เหล็กกล่องไม้ขีด) 50 x 25 หนา 1.2 มม.
75 x 45 หนา 2.3 มม. , 75 x 45 หนา 3.2 มม.
100 x 50 หนา 2.3 มม. , 100 x 50 หนา 3.2 มม.
125 x 75 หนา 2.3 มม. , 125 x 75 หนา 3.2 มม.
200 x 75 หนา 3.2 มม.
– เหล็กท่อกลม  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1 นิ้ว หนา 3.38 มม. , 2 นิ้ว หนา 3.91 มม.
3 นิ้ว หนา 5.49 มม. , 4 นิ้ว หนา 6.02 มม.
6 นิ้ว หนา 6.55 มม. , 6 นิ้ว หนา 7.11 มม.

TIP..

วิธีตรวจสอบขนาดเหล็กเส้น ตรวจสอบเหล็กว่าเต็มเส้นหรือไม่?
เหล็กเส้นกลม สามารถตรวจสอบได้โดยการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เหล็กข้ออ้อย ให้ดูจากตัวอักษรที่ปั๊มนูนบริเวณส่วนหัวเหล็ก เช่น เหล็กข้ออ้อย 12 มิลลิเมตร จะมีปั๊มว่า DB12

สินค้าราคาโรงงานคุณภาพส่งออกคุณภาพคุ้มสุดๆ ปรึกษาฟรีชัวร์ก่อนซื้อ ส่งทั่วประเทศ สินค้าพร้อมจัดส่ง ไม่เช็คราคาพลาดแน่ๆ จำหน่าย ปลีก-ส่ง คุ้มสุดๆ

มั่นใจในตะแกรงเหล็กฉีก มั่นใจในวีแอนด์พี    “โครงการชั้นนำต่างเลือกใช้ตะแกรงเหล็กฉีกวีแอนด์พี”

Leave a comment