วิธีการติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก

วิธีการติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก
ตะแกรงเหล็กฉีก
…การเชื่อม..เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงมาก
ตะแกรงเหล็กฉีก การขันน็อต..เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงและ
สามารถเปลี่ยนตะแกรงเหล็กฉีกได้
ตะแกรงเหล็กฉีก
การยิงรีเวท..เหมาะสำหรับงานตะแกรงเหล็กฉีกที่มีน้ำหนักเบา ตะแกรงเหล็กฉีก
rivet
ตะแกรงเหล็กฉีก การผูกด้วยเคเบิ้ลไทร์…เหมาะสำหรับงานที่ไม่เน้นความแข็งแรง
ต้องการความรวดเร็วในการติดตั้งและตะแกรงน้ำหนักเบา
ตะแกรงฉีก
Back to Top