บ้านโครงเหล็ก
30 Jan

สร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก


บ้านโครงสร้างเหล็กเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับงานสร้างบ้านใหม่และงานต่อเติม ในที่นี้จะขอกล่าวถึงบ้านที่ใช้ระบบเสา คาน เหล็กรูปพรรณรีดร้อน หรือที่ช่างเรียกกันตามรูปร่างหน้าตัดว่า เหล็กตัวไอ จุดเด่นของเหล็กคือ เป็นวัสดุสำเร็จรูปผลิตมาจากโรงงานได้มาตรฐาน ตอบโจทย์งานออกแบบบ้านได้ทั้งรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ ประกอบติดตั้งที่หน้างานก่อสร้างได้ง่าย รวดเร็วประหยัดเวลากว่างานคอนกรีตเสริมเหล็กร้อยละสามสิบ สามารถทำโครงสร้างที่มีช่วงคานยาวและคานยื่นได้ดี เสาคานเหล็กมีขนาดเล็กทำให้ภายในบ้านโล่งกว้างไม่มีส่วนของเสาหรือคานโผล่ซึ่งทำให้จัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย

บ้านโครงเหล็ก

ระบบสลักเกลียว ทางผู้ผลิตจะตัดเหล็กตัวไอเป็นท่อน มีความยาวตามแบบเสา คาน และเจาะรูสำหรับร้อยยึดน้อตสกรูเอาไว้ พร้อมเคลือบสีกันสนิมหุ้มผิวเหล็กอย่างทั่วถึง รวมทั้งเตรียมเหล็กฉากและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ครบชุดจากโรงงาน เพื่อความสะดวกในการนำไปติดตั้งที่หน้างานก่อสร้าง  ส่วนมากเสาคานเหล็กตัวไอจะมีขนาดหน้าตัดและความหนาตามมาตรฐานของผู้ผลิต ให้ติดตั้งบ่าเหล็กฉากเข้ากับเสาก่อนแล้วจึง ยึดเหล็กคานเข้ากับบ่าเหล็กฉากด้วยการร้อยน้อตสกรู ควรหันหางเกลียวออกด้านนอก ขันน้อตสกรูรองแหวนด้วยมือใส่จนครบทุกตัว แล้วจึงใช้ประแจปอนด์ขันให้แน่นอีกครั้ง

บ้านโครงเหล็ก

ระบบเชื่อมด้วยไฟฟ้า การจัดเตรียมเหล็กให้ได้ขนาดตามแบบ จำเป็นต้องว่าจ้างโรงงานหรือตัดด้วยแก๊ส ควรเชื่อมบ่าเหล็กฉากติดข้างเสาเพื่อใช้เป็นระดับอ้างอิง วางคานเหล็กบนบ่ารองให้ครบ เชื่อมแต้มยึดโครงสร้างไม่ให้เคลื่อนตัว เชื่อมรอบแนวรอยต่อด้วยธูปเชื่อม แนวเชื่อมควรมีความกว้างอย่างน้อย 6 มิลลิเมตร เคาะเศษธูปตามแนวเชื่อมทิ้ง จากนั้นจึงทาสีกันสนิมเคลือบผิวเหล็กและแนวรอยต่ออย่างทั่วถึง

บ้านโครงเหล็ก

ไม่ว่าจะเลือกใช้โครงสร้างบ้านแบบใด สิ่งสำคัญอยู่ที่ความมั่นคงแข็งแรง ดังนั้นโครงสร้างบ้านจึงควรได้รับการออกแบบ คำนวณการรับน้ำหนักจากวิศวกรโยธา และ ทำการก่อสร้างอย่างถูกต้องจากช่างผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งควรมีการติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างทั้งระหว่างงานก่อสร้าง

บ้านโครงเหล็ก

อ่านบทความเต็มที่ >>> คลิก

ขอบคุณ

บทความ : www.scgbuildingmaterials.com

Leave a comment