เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก
15 Mar

เหล็กโครงสร้าง

งานเหล็ก 
งานเหล็กที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีทั้งงานเหล็กเสริมในคอนกรีตและงานโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กรูปกล่องสี่เหลี่ยมหรือเหล็กท่อกลม ซึ่งมีหลายขนาด ควรใช้ขนาดเหล็กตามรายการ คำนวณจากวิศวกร ทั้งนี้การทำงานเหล็กที่ดีควรปฏิบัติ ดังนี้

  • เหล็กเสริมในคอนกรีตต้องไม่มีสนิมขุมโคลน คราบน้ำมัน หรือสารอื่น ๆ เกาะบริเวณผิว ซึ่งจะทำให้เหล็กสูญเสียแรงยึดเหนี่ยวไป
  • การงอเหล็ก การจัดวางเหล็กเสริมให้ทำงานตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) อย่างเคร่งครัด ซึ่งโดยปกติวิศวกรผู้คุมงานจะเป็นผู้ดูแลและตรวจสอบ
  • จัดเก็บเหล็กไว้อย่างดีโดยป้องกันมิให้เสื่อมคุณภาพหรือมีสารอื่นเข้ามาปะปน และห้ามนำวัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพแล้วมาใช้งานเป็นอันขาด
  • เหล็กเสริมและเหล็กรูปพรรณมีหลานชนิดโดยแต่ละชนิดควรมีขนาดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐาน ASTM ดังนี้
มาตรฐานขนาดเหล็กโดยทั่วไป
เหล็กเส้น
– เหล็กเส้นกลม  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 9, 12,15, 19, 22, 25 (มิลลิเมตร)
– เหล็กข้ออ้อย  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12, 16, 19, 22, 25, 28 (มิลลิเมตร)
เหล็กรูปพรรณ
– เหล็กแบน  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
25 x 4.5 / 25 x 8
50 x 4.5 / 50 x 6 / 50 x 8
100 x 6 / 100 x 8
– เหล็กฉาก  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
25 x 25 หนา 3 มม. , 50 x 50 หนา 5 มม.
75 x 75 หนา 9 มม. , 100 x 100 หนา 10 มม.
150 x 150 หนา 12 มม. , 150 x 150 หนา 15 มม.
– เหล็ก Channel  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
100 x 50 x 5 x 7.5 , 125 x 65 x 6 x 8
150 x 75 x 9 x 12.5 , 200 x 80 x 7.5 x 11
300 x 90 x 10 x 15.5
– เหล็กรูปตัวซี(C)  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
100 x 50 x 20 หนา 2.3 มม. ,100 x 50 x 20 หนา 3.2 มม.
125 x 50 x 20 หนา 2.3 มม. ,125 x 50 x 20 หนา 3.2 มม.
150 x 50 x 20 หนา 2.3 มม. ,150 x 50 x 20 หนา 3.2 มม.
– เหล็กกล่องจัตุรัส  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
25 x 25 หนา 1.2 มม.
50 x 50 หนา 1.6 มม. , 50 x 50 หนา 2.3 มม.
75 x 75 หนา 2.3 มม , 75 x 75 หนา 3.2 มม.
100 x 100 หนา 2.3 มม. , 100 x 100 หนา 3.2 มม.
– เหล็กกล่องผืนผ้า  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดหน้าตัด (มิลลิเมตร)
(เหล็กกล่องไม้ขีด) 50 x 25 หนา 1.2 มม.
75 x 45 หนา 2.3 มม. , 75 x 45 หนา 3.2 มม.
100 x 50 หนา 2.3 มม. , 100 x 50 หนา 3.2 มม.
125 x 75 หนา 2.3 มม. , 125 x 75 หนา 3.2 มม.
200 x 75 หนา 3.2 มม.
– เหล็กท่อกลม  เหล็กโครงสร้าง เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1 นิ้ว หนา 3.38 มม. , 2 นิ้ว หนา 3.91 มม.
3 นิ้ว หนา 5.49 มม. , 4 นิ้ว หนา 6.02 มม.
6 นิ้ว หนา 6.55 มม. , 6 นิ้ว หนา 7.11 มม.
เหล็กทุกประเภทที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนำมาทำเป็นกรอบสำหรับงานตะแกรงเหล็กฉีกได้

TIP..
วิธีตรวจสอบขนาดเหล็กเส้น ตรวจสอบเหล็กว่าเต็มเส้นหรือไม่?
เหล็กเส้นกลม สามารถตรวจสอบได้โดยการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เหล็กข้ออ้อย ให้ดูจากตัวอักษรที่ปั๊มนูนบริเวณส่วนหัวเหล็ก เช่น เหล็กข้ออ้อย 12 มิลลิเมตร จะมีปั๊มว่า DB12

 

Leave a comment