แนะนำการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกกับงานต่างๆ

ลักษณะของงาน

ความหนาที่เหมาะสม

รุ่นของตะแกรงฉีก

งานตกแต่งอาคาร, ฝ้าเพดาน, การ์ดกันเครื่องจักร, กันนก กันหนู กันงู 0.6 มม.- 1.6 มม. No.26A , No.27, XS-31 , XS-32
งานตกแต่งสถานที่ ราว ระเบียงกันตก รั้ว การ์ดป้องกันเครื่องจักร กรงสัตว์ แผงกั้น ประตู หน้าต่างกันขโมย 1.6 มม. – 2.3 มม. XS-33, XS-41, XS-42, XS-51, XS-52 , XS-61 , XS-71 , G-5 , G-10 , G-12 , S-6 , S-18 , S-34 , S-37
 พื้นทางเดิน , ชั้นลอย , ฝาท่อ  3.2 มม. ขึ้นไป  XS-43 , XS-53 , XS-62, XS-63 , S-4
 พื้นทางรถวิ่ง ฝาท่อที่มีรถวิ่งผ่าน  4.5 มม. ขึ้นไป  XG-11 , XG-12 , XG-21 , XG-22 ,

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น No.22-No.23

 ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.
ตะแกรงเหล็กฉีกสำหรับงานฉาบปูน, ป้องกันรอยแตกร้าวของหน้าต่าง ประตู Filter (แผ่นกรอง),ตะกร้า, gift shop (ของชำร่วย) กันงูเข้าบ้าน กันหนูเข้าบ้าน
 
V&P  Specifications
รุ่นสินค้า
ช่วงสั้นของรู
ช่วงยาวของรู
ความหนา
น้ำหนักต่อแผ่น
(SWD)
(LWD)
(T)
(LWM)(SWM)
No.22 Cold-Rolled Steel
8.6 มม.
20 มม.
0.6 มม.
91 cm. x 1.83 m.
1.15 กก.
No.22
Galvanised Steel
8.6 มม.
20 มม.
0.6 มม.
70 cm. x 2.50 m.
2.70 กก.
No.23
Galvanised Steel
12.7 มม.
25.4 มม.
0.6 มม.
91 cm. x 1.83 m.
0.95 กก.

 

ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น No.22-No.23 :

ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก ตะแกรงเหล็กฉีก No.23

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น No.26A-No.27

 ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.26A-No.27
ตะแกรงเหล็กฉีกสำหรับงานฉาบปูน,  Filter (แผ่นกรอง),ตะกร้า, gift shop (ของชำร่วย) กันงูเข้าบ้าน กันหนูเข้าบ้าน
 

 

Specification
 
 
 
 
น้ำหนักต่อม้วน
 
ช่วงสั้นของรู
ช่วงยาวของรู
หนา
61 cm. x 6.1 m.
 
(SWD)
(LWD)
(T)
(LWM)(SWM)
No.26A
Cold-Rolled Steel
3.6 มม. 8.0 มม. 0.6 มม. 7 กก.
No.27
Cold-Rolled Steel
5.8 มม. 12.7 มม. 0.6 มม.
5 กก.

ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น No.26A-No.27 :

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเหล็กฉีก

 

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS
 ตะแกรงฉีก Xs31  ตะแกรงเหล็ก xs 41  ตะแกรงฉีก Xs51
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS 31 32 33
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS 41 42 433
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS 51 52 53
 ตะแกรงเหล็กฉีก Xs61  ตะแกรงฉีกXs71  ตะแกรงเหล็กฉีก
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS 61 62 63

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS 71 72 73

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS 81 82 83
ตะแกรงเหล็กฉีก Xs91
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS 91

 

 

V&P  Specifications
      รุ่นสินค้า
 
 
 
 
น้ำหนักต่อแผ่น
ช่วงสั้นของรู
ช่วงยาวของรู
ความหนา
สัน
4 ฟุต x 8 ฟุต
(SWD)
(LWD)
(T)
(W)
(LWM)(SWM)
XS-31
12 มม.
30.5  มม.
1.2  มม.
1.5  มม.
5.3 กก.
XS-32
12 มม.
30.5  มม.
1.6  มม.
2.0  มม.
9.0 กก.
XS-33
12 มม.
30.5  มม.
2.3  มม.
3.0  มม.
19.1 กก.

ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น XS-31, XS-32, XS-33

เหล็กฉีกทำตู้ ตะแกรงกันใบไม้

 

V&P  Specifications
      รุ่นสินค้า
 
 
 
 
น้ำหนักต่อแผ่น
ช่วงสั้นของรู
ช่วงยาวของรู
ความหนา
สัน
4 ฟุต x 8 ฟุต
(SWD)
(LWD)
(T)
(W)
(LWM)(SWM)
XS-41
22 มม.
50.8  มม.
1.6  มม.
2.0  มม.
6.9 กก.
XS-42
22  มม.
50.8  มม.
2.3  มม.
2.5  มม.
12.4 กก.
XS-43
22  มม.
50.8  มม.
3.2  มม.
3.5  มม.
24.2 กก.

ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น XS-41, XS-42, XS-43

กระบะ เหล็กฉีก เหล็กฉีกทำฝ้า

 

V&P  Specifications
      รุ่นสินค้า
 
 
 
 
น้ำหนักต่อแผ่น
ช่วงสั้นของรู
ช่วงยาวของรู
ความหนา
สัน
4 ฟุต x 8 ฟุต
(SWD)
(LWD)
(T)
(W)
(LWM)(SWM)
XS-51
25 มม.
61  มม.
1.6  มม.
2.5  มม.
7.6 กก.
XS-52
25 มม.
61  มม.
2.3  มม.
3.0  มม.
13.1 กก.
XS-53
25 มิล.
61 มิล.
3.2 มิล.
4.0 มิล.
24.2 กก.

ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น XS-51, XS-52, XS-53

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเหล็กฉีก

 

V&P  Specifications
      รุ่นสินค้า
 
 
 
 
น้ำหนักต่อแผ่น
ช่วงสั้นของรู
ช่วงยาวของรู
ความหนา
สัน
4 ฟุต x 8 ฟุต
(SWD)
(LWD)
(T)
(W)
(LWM)(SWM)
XS-61
34 มม.
76.2  มม.
2.3  มม.
3.0  มม.
9.6 กก.
XS-62
34 มม.
76.2  มม.
3.2  มม.
4.0  มม.
17.8 กก.
XS-63
34 มม.
76.2  มม.
4.5  มม.
3.0  มม.
9.6 กก.

ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น XS-61, XS-62, XS-63

ตะแกรงฝาท่อ รั้วเหล็กฉีก

 

V&P  Specifications
      รุ่นสินค้า
 
 
 
 
น้ำหนักต่อแผ่น
ช่วงสั้นของรู
ช่วงยาวของรู
ความหนา
สัน
4 ฟุต x 8 ฟุต
(SWD)
(LWD)
(T)
(W)
(LWM)(SWM)
XS-71
50 มม.
152.4  มม.
2.3  มม.
3.5  มม.
7.5 กก.
XS-72
50 มม.
152.4  มม.
3.2  มม.
4.0  มม.
12.0 กก.
XS-73
50 มม.
152.4  มม.
4.5  มม.
3.5  มม.
21.0 กก.

ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น XS-71, XS-72, XS-73

รั้วเหล็กฉีก เหล็กฉีก
   

 

V&P  Specifications
      รุ่นสินค้า
 
 
 
 
น้ำหนักต่อแผ่น
ช่วงสั้นของรู
ช่วงยาวของรู
ความหนา
สัน
4 ฟุต x 8 ฟุต
(SWD)
(LWD)
(T)
(W)
(LWM)(SWM)
XS-81
75 มม.
203.2  มม.
3.2  มม.
4.0  มม.
8.1 กก.
XS-82
75 มม.
203.2  มม.
4.5  มม.
5.0  มม.
14.2 กก.
XS-83
75 มม.
203.2  มม.
6.0  มม.
6.0 มม.
22.8 กก.

ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น XS-81, XS-82, XS-83

รั้วเหล็กฉีก รั้วตะแกรง
   

 

 

ตะแกรงเหล็กฉีก S-6 ตะแกรงเหล็กฉีก s-14 ตะแกรงฉีก s-18 ตะแกรงแีก S-25
 ตะแกรงเหล็กฉีก S-6  ตะแกรงเหล็กฉีก S-14  ตะแกรงเหล็กฉีก S-18  ตะแกรงเหล็กฉีก S-25
ตะแกรงฉีก S-30 ตะแกรงเหล็กฉีก S-31 ตะแกรงเหล็กฉีก S-35 ตะแกรงฉีก s-37
 ตะแกรงเหล็กฉีก S-30  ตะแกรงเหล็กฉีก S-31  ตะแกรงเหล็กฉีก S-34  ตะแกรงเหล็กฉีก S-37
ตะแกรงเหล็กฉีก s-40      
 ตะแกรงเหล็กฉีก S-40      

 

 
Specification
          น้ำหนักต่อแผ่น
 
ช่วงสั้นของร
ช่วงยาวของรู
ความหนา
สัน
1240 มม. x 2438 มม.
 
(SWD)
(LWD)
(T)
(W)
(LWM)(SWM)
S-18
30 มม.
151 มม.
2.3 มม.
3.0 มม.
10.8 กก.

 

 
Specification
          น้ำหนักต่อแผ่น
 
ช่วงสั้นของร
ช่วงยาวของรู
ความหนา
สัน
4 ฟุต x 8 ฟุต
 
(SWD)
(LWD)
(T)
(W)
(LWM)(SWM)
S-4
40 มม.
101.6 มม.
4.5 มม.
6.0 มม.
31.5 กก.
S-6
24 มม.
40.7 มม.
2.3 มม.
3.0 มม.
13.5 กก.
 
 
81.4 มม.
     
S-14
67 มม.
176 มม.
2.3 มม.
3.5 มม.
5.7 กก.
S-25
20 มม.
64 มม.
2.3 มม.
4.0 มม.
21.5 กก.
S-30
22 มม.
52 มม.
4.5 มม.
6.0 มม.
21.7 กก.
 
58 มม.
168 มม.
     
S-31
42 มม.
64 มม.
3.2 มม.
4.0 มม.
14.8 กก.
 
 
128 มม.
     
S-34
25 มม.
100 มม.
3.2 มม.
4.0 มม.
24.2 กก.
S-37
40 มม.
133 มม.
3.2 มม.
6.0 มม.
22.4 กก.
S-40
33 มม.
100 มม.
2.3 มม.
3.0 มม.
9.8 กก.

 

ตัวอย่างการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก :

 ตะแกรงฉีก S-6 ตะแกรงเหล็กฉีก s6
ตะแกรงฉีก S-18 ตะแกรงฉีกs18

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น G

ตะแกรงเหล็กฉีก G

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น G

 

 

 
Specification
 
 
 
 
 
น้ำหนักต่อแผ่น
 
ช่วงสั้นของรู
ช่วงยาวของรู
ความหนา
สัน
4 ฟุต x 8 ฟุต
 
(SWD)
(LWD)
(T)
(W)
(LWM)(SWM)
G-1
23.0 มม.
122 มม.
3.2 มม.
7.0 มม.
43.2 กก.
G-2
23.0 มม.
122 มม.
4.5 มม.
7.0 มม.
61.0 กก.
G-5
9.0 มม.
44 มม.
1.6 มม.
1.6 มม.
20.8 กก.
G-10
15.0 มม.
50.0 มม.
1.6 มม.
5.0 มม.
25 กก.

ตัวอย่างการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก :

บันไดตะแกรงฉีก ตะแกรงฉีก G-5
 ตะแกรงฉีก G-1  ตะแกรงฉีก G-5

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XG

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG
ตะแกรงเหล็กฉีก XG ตะแกรงฉีก XG
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 11,12,13 ตะแกรงเหล็กฉีก XG 21, 22, 23
Specification
 
ช่วงสั้นของรู
(SWD)
ช่วงยาวของรู
(LWD)
หนา
(T)
สัน
(W)
น้ำหนักต่อแผ่น
4 ฟุต x 8 ฟุต
(LWM)(SWM)
XG-11
34 มม.
135.4 มม.
4.5 มม.
7.0 มม.
41 กก.
XG-12
34 มม.
135.4 มม.
6.0 มม.
7.0 มม.
55 กก.
XG-13
34 มม.
135.4 มม.
6.0 มม.
9.0 มม.
71 กก.

 

XG-21
36 มม.
101.6 มม.
4.5 มม.
7.0 มม.
36 กก.
XG-22
36 มม.
101.6 มม.
6.0 มม.
7.0 มม.
48 กก.
XG-23
36 มม.
101.6 มม.
6.0 มม.
9.0 มม.
67 กก.

ตัวอย่างการใช้งาน :

   ตะแกรงฉีกทำฝาท่อ

ตะแกรงกั้นจ้อยท์

RIB LATH & FM 26

riblath   fm26

 

 
Specification
 
ช่วงสั้นของรู
ช่วงยาวของรู
หนา
น้ำหนักต่อแผ่น
 
(SWD)
(LWD)
(T)
(LWM)(SWM)
RIB LATH
RIB LATH
0.3 มม.
61 cm. x 2.44 m.
1.3 กก.
FM 26
FORMWORK MESH
0.4 มม.
45 cm. x 2.50 m.
3.0 กก.

ประโยชน์ของตะแกรงก้างปลา Rib lath และ ตะแกรงกั้นจ้อยท์ FM26 เมื่อเทียบกับการใช้วัสดุที่เป็นไม้แปรรูป

– ด้านเวลา ช่วยประหยัดเวลาโดยไม่ต้องสกัดออก หากเราใช้ไม้แบบ เราจะต้องใช้เวลาในการสกัดไม้แบบออกจากรอยต่อ จึงทำให้ต้องเพิ่มเวลาในการทำงาน

– ด้านค่าใช้จ่าย หากเราใช้ไม้แปรรูบมาทำแบบ หากเราสกัดเอาไม้แปรรูปออกไม้จะแตกเสียหาย และไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก นอกจากนี้ยังต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการสกัดเอาไม้แปรรูปออก เพื่อให้ทันเวลาต่อการทำงานขั้นต่อไป

– ด้านคุณภาพ เมื่อเราต้องสกัดเอาไม้แปรรูปออกจากรอยต่อโครงสร้างแบบเดิม อาจเกิดความเสียหายจากการสกัดไม้แบบแปรรูปกั้นรอยต่อคอนกรีตออก

ตะแกรงก้างปลา Rib lath และ ตะแกรงกั้นจ้อยท์ FM26 นิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในงานก่อสร้างโครงการหรืออาคารขนาดใหญ่ ที่ต้องการงานที่มีคุณภาพและโครงสร้างที่มีความปลอดภัยสูง

ตะแกรงก้างปลา Riblath & ตะแกรง FM26 ใช้สำหรับงานโครงการที่ต้องการงานที่มีคุณภาพ และงานโครงสร้างที่มีความปลอดภัยสูง และยังช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น ฐานราก งานตึกสูง งานถังเก็บน้ำ ระบบขนส่งมวลชน งานท่าเรือ รอยต่องานโครงสร้างอุโมงค์ กำแพงกั้นดินรถไฟฟ้าใต้ดิน งานเทคอนกรีตเสาและกำแพง

Application:

ตะแกรงฉีก

Back to Top